Groei, inzicht, combinatie feiten en visie

Vier beslissingsgebieden die belangrijk zijn voor de groei van je bedrijf!

In mijn vorige blog hebben ik 5 redenen omschreven waarom wij binnen Business Improvers fan zijn van de Scaling Up methodiek van Verne Harnisch. Deze methodiek bestaat uit het 4D-raamwerk. In het laatste onderdeel van dit raamwerk (Beslissingen) beschrijft Harnisch 4 belangrijke beslissingsgebieden. Dit zijn de beslissingsgebieden Mensen, Strategie, Uitvoering en Cash. In dit artikel lees je in hoofdlijnen wat er met deze beslissingsgebieden wordt bedoeld en waarom ze belangrijk zijn. In een volgend artikel duik ik per deelgebied de diepte in!

Mensen

Mensen vormen de basis voor elke organisatie. Het draait om de interactie tussen ondernemer en werknemer, leverancier, klant, bank, advocaat, accountant etc. Zonder deze interactie wordt er geen waarde gecreëerd en is er geen organisatie. Eén van de belangrijkste vragen (en ook misschien wel de moeilijkste) bij dit beslissingsgebied is of je als ondernemer wel de juiste mensen om je heen hebt verzameld en het wellicht tijd is om wijzigingen aan te brengen.

Om deze stap te kunnen zetten, is het eerst belangrijk om naar je persoonlijke prioriteiten en doelstellingen te kijken op het gebied van relaties met anderen. Je persoonlijke en zakelijke leven zijn intens met elkaar vervlochten en een goed persoonlijk leven, is de basis voor je functie binnen je bedrijf.Als je de juiste mensen aan je zijde hebt, is het van belang te bepalen wie welke rollen en verantwoordelijkheden heeft. Vaak blijkt dat deze verantwoordelijkheden en rollen in de praktijk niet geheel duidelijk is waardoor het kan voorkomen dat voor hele belangrijke zaken, niemand zich verantwoordelijk voelt. Spreek heldere KPI’s (Key Performance Indicators) die realistisch zijn en als doel hebben de organisatie vooruit te helpen. Laat wat ons betreft een KPI nooit een doel op zich worden maar een middel om je doelstelling te behalen. Stel de juiste vragen wanneer een KPI niet wordt behaald en vooral ook wanneer ze wel worden behaald.

Als laatste is er natuurlijk de continue oorlog om talent. Hoe behoud je je talent en hoe bind je talent aan je organisatie? Belangrijke vraagstukken die veel aandacht verdienen zeker als je ambitie hebt om te groeien!

Strategie

Harnisch hakt het begrip ‘strategische planning’ direct op in twee afzonderlijke activiteiten. Namelijk het strategisch denken en het plannen van de uitvoering. Voor beide activiteiten zijn twee zeer uiteenlopende teams en processen nodig. In het kort komt het erop neer dat het management (of een deel daarvan) wekelijks bij elkaar komt om de strategie te bespreken. Dit is geen overleg over de dagelijkse operatie maar een overleg met strategische vraagstukken. Zo blijf je kort op de bal voor wat betreft veranderingen bij je klanten, je concurrenten en je omgeving. Bij het plannen van de strategie, is een veel groter team betrokken. Hierbij heb je de input van alle lagen van je organisatie nodig om tot specifieke jaarlijkse en driemaandelijkse prioriteiten en doelstellingen te komen. Hieruit volgt een cyclus van Denken, Plannen, Leren, Doen waarbij continu geleerd en bijgestuurd kan worden. Harnisch gebruikt hierbij een aantal praktische en goede hulpmiddelen om je strategie vast te leggen en continu bij te schaven. Hierover in latere blogs meer over!

Uitvoering

De overkoepelende vraag bij dit deelgebied is of alle processen binnen een bedrijf probleemloos worden uitgevoerd en voor de hoogste winstgevendheid zorgen. Dit is natuurlijk een continue zoektocht naar verbeteren, finetunen en afstemmen. Het begint echter altijd met duidelijk te hebben wie wat wanneer heeft gedaan. Als hier in elke vergadering kort bij wordt stil gestaan, is het duidelijk wat ieders taken zijn. Het belangrijkste is dat het wanneer voor de volgende vergadering is gedaan. Is de actie te groot, knip het dan op in deelacties zodat de voortgang erin blijft. Als je binnen je bedrijf routines weet op te bouwen van vergaderritmes, communicatieritmes en kwartaalprioriteiten dan kom je in de focus om continu de uitvoering te verbeteren en te perfectioneren.

Cash

‘Kosten gaan voor de baten, cash is king, groeien kost geld, etc’. Iedereen kent de oneliners wel over geld en het gebrek aan geld zorgt vrijwel altijd voor een hoop stress. In dit belangrijke beslissingsgebied is het van belang dat je weet wat je kaspositie is en weet welke inkomsten en uitgaven je op korte termijn verwacht. Een cashflowoverzicht of liquiditeitsprognose is dus essentieel. Niet alleen er eentje hebben, er actief mee aan de slag gaan en continu bijwerken is natuurlijk nog belangrijker. Dankzij het inzicht word je in staat gesteld te sturen op je cash om je kaspositie te vergroten maar geeft het ook rust omdat je exact ziet hoe je ervoor staat. Ook ben je beter voorbereidt op investeringen om je groeiambities waar te maken.

Wil je meer weten over de beslissingsgebieden en hoe wij dit vertalen naar de praktijk? Kijk op www.businessimprovers.nl/aanpak of bel mij gerust op 06-27586934.

Joris Braakhekke

Share this story: