Aanpak

  Inrichting strategie dashboard

We gaan direct aan de slag, geen uitgebreid onderzoek of plan van aanpak. We starten met een energieke kick-off van onze reis van continue optimalisatie en groei. Tijdens deze kick-off inventariseren we welke strategie documenten beschikbaar zijn. De architect zal remote deelnemen om te zien welke koppelingen er benodigd zijn om het standaard strategie dashboard live te brengen. Voordat we de kick-off afronden, plannen we de maandelijkse sessies met de strategie consultant, de Business Improver. Bij de livegang van het dashboard nemen we het dashboard intensief door en testen we of alles correct weergegeven wordt.

  Maandelijkse dashboard bespreking

Elke maand bespreekt de Business Improver het strategie dashboard, de maandrapportage en eventuele analyses met de ondernemer/directeur of het management via video. Kernvragen hierin: wat zijn de positieve en negatieve afwijkingen? Welke acties zijn nodig om bij te sturen? Wat is de status van de uitgezette acties? Welk effect zien we hiervan terug in het dashboard?

shutterstock_1689338029
business-improvers

  Strategie sessie na kwartaalafsluiting

Elk kwartaal plannen we een verdiepende sessie van een halve dag, uiteraard op locatie. Hierin hebben we de tijd om samen over de strategie of delen daarvan te sparren. We bespreken of de strategie op de juiste wijze is vertaald naar cruciale getallen in het dashboard. We gaan op zoek naar het ontwikkelpotentieel in de organisatie. Ook controleren we de weergave en volledigheid van het dashboard. Deze verdiepende strategie sessies zijn maatwerk en sluiten aan bij de behoefte van de organisatie/het team van dat moment. Het kan ook ingezet worden om een specifiek thema te behandelen. Denk bijvoorbeeld aan een kwartaalthema, waarmee we de uitdagingen in de organisatie aanpakken.

  Continue betrokkenheid

Het ritme van maandelijkse besprekingen en de verdiepende strategie sessie per kwartaal zullen we blijven continueren om elke periode een stap voorwaarts te zetten. Dit doen we in vele kleine stappen (agile) om zo direct te ervaren wat het effect van de stap is. Als het effect te klein is dan sturen we bij. We blijven de voortgang meten en visualiseren in het dashboard. We blijven betrokken.
De klantmanager kijkt over de schouder van de Business Improver mee. Op het moment dat jouw organisatie in een volgende fase belandt en daardoor het mogelijke effect van een andere Business Improver groter kan zijn, dan zullen we proactief een wisseling voorstellen. Soms kan het juist ook interessant zijn om 1 van de 4 strategiesessies per jaar door een andere Business Improver te laten verzorgen. Door een ander perspectief vanuit een andere ervaring kan deze sessie tot nieuwe inspiratie leiden. Je werkt dus samen met een team van strategie consultants.

Improve your business with the right intelligence

Data Inzicht Business Improvers